Misje Atrydzi

Misja 1 (wstęp)

Misja 2

Misja 3

Cel 1: Zniszcz wszystkie wrogie jednostki
Cel 2: zniszcz wszystkie budynki nieprzyjaciela

Misja 4

Cel 1: Zniszcz wszystkie wrogie jednostki
Cel 2: zniszcz wszystkie budynki nieprzyjaciela

Misja 5

Cel 1: Zniszcz wszystkie wrogie jednostki
Cel 2: zniszcz wszystkie budynki nieprzyjaciela

Misja 6

Cel 1: Zniszcz wszystkie wrogie jednostki
Cel 2: zniszcz wszystkie budynki nieprzyjaciela

Misja 7

Cel 1: Zniszcz wszystkie wrogie jednostki
Cel 2: zniszcz wszystkie budynki nieprzyjaciela

Misja 8

Cel 1: Zniszcz wszystkie wrogie jednostki
Cel 2: zniszcz wszystkie budynki nieprzyjaciela

Misja 9

Cel 1: Zniszcz wszystkie wrogie jednostki
Cel 2: zniszcz wszystkie budynki nieprzyjaciela