Rody w Dune 2000

Ród Harkonnenów

Mentat: Hayt DeVries

Ród Harkonnenów to bezwzględny i najbardziej niszczycielski ród ze wszystkich. Przewyższają pozostałe 2 domy siłą swoich jednostek, jednak zbiory przypraw są
ich najsłabszą stroną.

Silne strony:
1. Potężne jednostki
2. Broń nuklearna
3. Ciężkie opancerzenie

Słabe strony:
1. mizerny zbiór przyprawy
2. wolno poruszające się jednostki

Ród Ordosów

Mentat: Edric O

Ród Ordosów należy do tzw. Wysokich Rodów, oryginalnie nie był częścią uniwersum pierwotnie stworzonego przez Franka Herberta, został on przywołany przez Westwood Studios na potrzeby serii gier DUNE.

 

Silne strony:
1. Łatwe zbieranie przypraw
2. Szybka budowa jednostek
3. Wsparcie technologii maskowania
4. Szybko poruszające się jednostki

Słabe strony:
1. Słabe opancerzenie jednostek

Ród Atrydów

Mentat: Noree Moneo

 

Silne strony:
1. Przewaga powietrza
2. Wsparcie Fremenów

Słabe strony:
1. Słabe jednostki