Struktury Ordosów

ordosconyard

Construction Yard

Energia: 0
Koszt: 0
Techlevel: 4
Koszt Upgrade-u: 600
Wymagania: MCV

Serce każdej bazy. Budynek ten odpowiada za wznoszenie wszystkich pozostałych obiektów w bazie. Jego istnienie decyduje o możliwościach rozbudowy i odkrywania nowych technologi. Po modernizacji uzyskasz dostęp do nowych budynków i obrony.

Windtraps

Energia: +100
Koszt: 225
Techlevel: 1
Koszt Upgrade-u: 0
Wymagania: Construction Yard

Windtraps zapewnia bazie energią i wodę, doprowadzając do wielkich podziemnych turbin wiatry, które wpadają w umieszczone na powierzchni dysze. Ruch turbin zasila wewnętrzne generatory i oddzielacze wilgoci.

Barracks

Energia: -20
Koszt: 225
Techlevel: 1
Koszt Upgrade-u: 800
Wymagania: Windtrap

W tym budynku odbywa sie werbowanie i szkolenie piechoty. Po modernizacji uzyskasz dostęp do nowych jednostek.

Refinery

Energia: -40 [ na każdy kolejny upgrade -20 ]
Koszt: 1500
Techlevel: 1
Koszt Upgrade-u: 1200 [ na każdy kolejny pomost ]
Wymagania: Windtrap

Przetwórnia stanowi podstawowe ogniwo produkcji przyprawy na Diunie. Po zebraniu przyprawy Harvester transportowany jest do rafinerii i tam przekształcana na pieniądze.

Wall

Energia: 0
Koszt: 20
Techlevel: 1
Koszt Upgrade-u: 0
Wymagania: Construction Yard

Mur stanowi bierny system ochrony który zatrzymuje wrogie jednostki i pojazdy

Factory

Energia: 40
Koszt: 1000
Techlevel: 2
Koszt Upgrade-u: 1200
Wymagania: Windtrap

Po wybudowaniu fabryki będziesz mógł budować pojazdy naziemne. Aby budować więcej pojazdów będziesz musiał wybudować dodatkowe budynki.

Outpost

Energia: 60
Koszt: 400
Techlevel: 1
Koszt Upgrade-u: 0
Wymagania: Windtrap

Po wybudowaniu Outpost-u uruchamia sie ekran radaru, na którym widać pojazdy i budynki twoje i wroga.

Hangar

Energia: 50
Koszt: 1300
Techlevel: 5
Koszt Upgrade-u: 1200
Wymagania: Factory

Po wybudowaniu hangaru będziesz mógł produkować latające jednostki. Po upgradzie dostaniesz dostęp do nowych zaawansowanych jednostek

Starport

Energia: 100
Koszt: 1500
Techlevel: 7
Koszt Upgrade-u: 0
Wymagania: Hangar

Umożliwia budowę jednostek naziemnych i latających w kampanii CHOAM Merchant’s Guild.

Palace

Energia: 150
Koszt: 1600
Techlevel: 8
Koszt Upgrade-u: 0
Wymagania: Starport

Pałac Ordosów. Po wybudowaniu go otrzymasz dostęp do superbroni [ Chaos Lightning ]. Jest to broń która atakuje z powietrza, która tworzy kulę piorónów, wywołujących u wszystkich trafionych jednostek szał bojowy, jednostka która została trafiona atakuje wrogów i sprzymieżonych aż efekt działania minie.

Gas Turret

Energia: 0
Koszt: 550
Techlevel: 2
Koszt Upgrade-u: 0
Wymagania: Barracks

Wieżyczka ta ma krótki zasięg, odpala ona kanistry z toksycznym gasem który jest bardzo efektywny na jednostki lecz słaba na pojazdy.

Pop-up Turret

Energia: 75
Koszt:1200
Techlevel: 4
Koszt Upgrade-u: 0
Wymagania: Barracks, Construction Yard [ Upgrade ]

Jest to wieżyczka składana, ma większy zasięg niż Gas Turret i oszczeliwuje wroga pociskami przeciwpancernymi z karabinu.