Jednostki Renegades

MG Infantry

Prędkość: 200  |  Zdrowie: 50  |  Czas naprawy: 6,25  |  Widoczność: 800  |  Zasięg: 500
Koszt: 50  |  Czas budowy: 5

Rocket Infantry

Piechota dalekiego zasięgu. Dobra przeciwko pojazdom oraz jednostkom powietrznym.

Prędkość: 200  |  Zdrowie: 50  |  Czas naprawy: 6,25  |  Widoczność: 900  |  Zasięg: 600
Koszt: 60  |  Czas budowy: 5

Engineer

Słaba jednostka w ataku, jednak jej głównym zadaniem jest naprawa pozostałych jednostek.

Prędkość: 200  |  Zdrowie: 50  |  Czas naprawy: 6,25  |  Widoczność: 600  |  Zasięg: 500
Koszt: 90  |  Czas budowy: 10

Harvester

Zbiera surowce, potrafi rozjeżdżać jednostki piechoty przeciwnika.

Prędkość: 190  |  Zdrowie: 500  |  Czas naprawy: 62,5  |  Widoczność: 600  |  Koszt: 250
Czas budowy: 10

Armored Car

Szybki do zwiadu, dobry przeciwko piechocie.

Prędkość: 400  |  Zdrowie: 80  |  Czas naprawy: 10  |  Widoczność: 800 Zasięg: 600  |  Koszt: 90
Czas budowy: 10

Tank

Powolna jednostka, doba przeciwko innym jednostkom zmotoryzowanym oraz strukturom. Potrafi rozjeżdżać piechotę wroga.

Prędkość: 200  |  Zdrowie: 200  |  Czas naprawy: 25  |  Widoczność: 800  |  Zasięg: 600
Koszt: 130  |  Czas budowy: 10

Artilery

Duży zasięg miotana pocisków. Dobry przeciwko jednostkom skupionych w ciasne grupy.

Prędkość: 200  |  Zdrowie: 150  |  Czas naprawy: 18,75  |  Widoczność: 800  |  Zasięg: 1000
Koszt: 150  |  Czas budowy: 15

Heavy Tank

Prędkość: 180  |  Zdrowie: 400  |  Czas naprawy: 50  |  Widoczność: 900  |  Zasięg: 800
Koszt: 280  |  Czas budowy: 20

Transport

Nieuzbrojona jednostka mogącą przetransportować do 6 jednostek.

Prędkość: 450  |  Zdrowie: 200  |  Czas naprawy: 25  |  Widoczność: 900  |  Koszt: 220
Czas budowy: 15

MG Heli

Szybka jednostka lotnicza dobra idealna do zwiadu. Dobra przeciwko piechocie oraz lekkim pojazdom zmechanizowanym.

Prędkość: 500  |  Zdrowie: 120  |  Czas naprawy: 15  |  Widoczność: 1000  |  Zasięg: 700
Koszt: 150  |  Czas budowy: 15

Rocket Heli

Ciężki śmigłowiec bojowy. Dobry przeciwko pojazdom oraz strukturom nieprzyjaciela.

Prędkość: 375  |  Zdrowie: 120  |  Czas naprawy: 15  |  Widoczność: 900  |  Zasięg: 800
Koszt: 200  |  Czas budowy: 15

Nuke