Struktury Deathsworn

Lodge

Zdrowie: 600  |  Widoczność: 1000  |  Koszt: 600  |  Czas budowy: 15

Stronghold

Zdrowie: 1200  |  Widoczność: 1000  |  Koszt: 1200  |  Czas budowy: 30

Farm

Zdrowie: 600  |  Widoczność: 500  |  Koszt: 350  |  Czas budowy: 20  |

Baracks

Zdrowie: 500  |  Widoczność: 500  |  Koszt: 350  |  Czas budowy: 15

Watch Tower

Zdrowie: 450  |  Widoczność: 1000  |  Zasięg: 900  |  Koszt: 280  |  Czas budowy: 18

Workshop

Zdrowie: 500  |  Widoczność: 500  |  Koszt: 400  |  Czas budowy: 1

Oracle Den

Zdrowie: 450  |  Widoczność: 1200  |  Koszt: 450  |  Czas budowy: 25

Crag

Zdrowie: 500  |  Widoczność: 500  |  Koszt: 500  |  Czas budowy: 20

Spirit Hut

Zdrowie: 600  |  Widoczność: 500  |  Koszt: 450  |  Czas budowy: 20

Mana Crystal

Zdrowie: 500  |  Widoczność: 500  |  Koszt: 2000  |  Czas budowy: 30