Struktury rasa Ludzi

Headquarters

Koszt: 0 | Koszt w czasie: 0.00/s | Zdrowie: 2500 | Pancerz: 10 | Pole widzenia: 800.00

Refinery

Koszt: 800 | Koszt w czasie: 54.00/s | Zdrowie: 1000 | Pancerz:10 | Pole widzenia: 300.00

Silo

Koszt: 200 | Koszt w czasie: 5.00/s | Zdrowie: 500 | Pancerz: 3 | Pole widzenia: 300.00

Straight Conduit

Koszt: 20 | Koszt w czasie: 2.00/s | Zdrowie: 300 | Pancerz: 6 | Pole widzenia: 100.00

Conduit Cross

Koszt: 20 | Koszt w czasie: 2.00/s | Zdrowie: 300 | Pancerz: 6 | Pole widzenia: 100.00

Factory

Koszt: 200 | Koszt w czasie: 7.00/s | Zdrowie: 1500 | Pancerz:10 | Pole widzenia: 300.00

Large Factory

Koszt: 900 | Koszt w czasie: 15.00/s | Zdrowie: 2000 | Pancerz: 10 | Pole widzenia: 300.00

Tank Tech

Koszt: 200 | Koszt w czasie: 5.00/s | Zdrowie: 1500 | Pancerz: 10 | Pole widzenia: 300.00

Artillery Tech

Koszt: 200 | Koszt w czasie: 5.00/s | Zdrowie: 1500 | Pancerz: 10 | Pole widzenia: 300.00

Air Tech

Koszt: 200 | Koszt w czasie: 5.00/s | Zdrowie: 1500 | Pancerz: 10 | Pole widzenia: 300.00

Stealth Tech

Koszt: 200 | Koszt w czasie: 5.00/s | Zdrowie: 1500 | Pancerz: 10 | Pole widzenia: 300.00

Air Pad

Koszt: 125 | Koszt w czasie: 5.00/s | Zdrowie: 500 | Pancerz: 10 | Pole widzenia: 300.00

Anti-Heavy Sentinel

Koszt: 250 | Koszt w czasie: 10.00/s | Populacja: 1 | Zdrowie: 500 | Pancerz: 6
Pole widzenia: 600.00 | Obrażenia: 20.00 | Penetracja: 6 | Szybkostrzelność: 1.50s | Zasięg: 500

Artillery Sentinel

Koszt: 200 | Koszt w czasie: 5.00/s | Populacja: 1 | Zdrowie: 300 | Pancerz: 3
Pole widzenia: 600.00 | Obrażenia: 20.00 | Penetracja: 0 | Szybkostrzelność: 7.50s | Zasięg: 1000

Teleporter

Koszt: 1200 | Koszt w czasie: 10.00/s | Zdrowie: 1500 | Pancerz: 10
Pole widzenia: 300.00 | Zasięg: 20000

Detector Sentinel

Koszt: 250 | Koszt w czasie: 10.00/s | Populacja: 1 | Zdrowie: 500 | Pancerz: 0
ole widzenia: 800.00 | Zasięg: 800

Anti-Air Sentinel

Koszt: 250 | Koszt w czasie: 10.00/s | Populacja: 1 | Zdrowie: 500 | Pancerz: 3
Pole widzenia: 600.00 | Obrażenia: 30.00 | Penetracja: 0  |  Szybkostrzelność: 1.50s | Zasięg: 850

Wall

Koszt: 80 | Koszt w czasie: 2.00/s | Zdrowie: 750 | Pancerz: 6 | Pole widzenia: 50.00