Misje Sowieci

Misja 1: Leningrad

cel 1: zabezpiecz fortece
cel 2: wyszkol 5 Flak Troopers
cel 3: ochroń fortece
cel 4: zniszcz okręty wojenne

dodatkowy cel: ochroń ermitaż

Misja 2: Krasna-45

cel 1: Doprowadź Natasze do obiekty K-45
cel 2: wyeliminuj jednostki Imperium

cel dodatkowy: wspomóż jednostki Tesla Troopers
cel dodatkowy: uratuj jednostki Tesla Troopers

Misja 3: Vladivostok

Cel 1: wyczyść wyspę z wrogich jednostek
Cel 2: Wybuduj Baraki oraz Stocznie
Cel 3: Zniszcz Scout Base  Imperium
Cel 4: Zniszcz Naval Base  Imperium
Cel 5: Zniszcz główne siły imperium

Cel dodatkowy: Wznieś struktury obronne bazy
Cel dodatkowy: Zniszcz generatory

Misja 4: Geneva

Cel 1: Zniszcz aliancki port zaopatrzeniowy
Cel 2: Zniszcz aliancką bazę militarną
Cel 3: Zniszcz alianckie centrum dowodzenia
Cel 4: Kwatera generała Krukowa musi przetrwać.

Cel dodatkowy:  Przejmij sześć banków szwajcarskich;

Misja 5: Mykonos

Cel 1: Zajmij wyspy
Cel 2: Zniszcz bazę marynarki Aliantów
Cel 3: Przechwyć ośrodek naukowy Aliantów
Cel 4: Utrzymaj ośrodek naukowy Aliantów

Cel dodatkowy: Zniszcz Tech Inhibitor

Misja 6: Von Esling Airbase

Cel 1: Zniszcz oba posterunki Aliantów
Cel 2: Pokonaj generała Krukowa
Cel 3: Zniszcz bazę lotniczą Aliantów

Cel dodatkowy: wybuduj bazę wypadową

Misja 7: Mt. Fuji

Cel 1: Przeprowadź dywersję
Cel 2: Przeprowadź zamach na Cesarza
Cel 3: Zniszcz bazę Shinzo
Cel 4: Zniszcz bazę Naomi
Cel 5: Zniszcz bazę Kenji’ego
Cel 6: Zniszcz pałac cesarza
Cel 7: Zabij cesarza

Cel dodatkowy: Zniszcz generatory
Cel dodatkowy: Uratuj pojmanego rekruta i niedźwiedzia

Misja 8: Easter Island

Cel 1: Zniszcz statek emisariusza i jego eskortę;
Cel 2: Zatrzymaj aliancki kontratak;
Cel 3: Zniszcz „Vacuum Imploder” zanim wystrzeli
Cel 4: Zniszcz twierdzę premera

Misja 9: New York City

Cel 1: Zniszcz wozy zbierające rudę z Fortu Bradley
Cel 2: Zniszcz Fort Bradley
Cel 3: Zburz Statuę Wolności

Cel dodatkowy: Przechwyć nowojorską giełdę
Cel dodatkowy: Zabij agentkę Tanyę

Final