Protokół Wsparcia Sowieci

Protokół Wsparcia Sowietów to zestaw specjalnych umiejętności i ataków w grze Red Alert 3, które umożliwiają graczom wykorzystanie nowych strategii i taktyk w walce przeciwko wrogom. Oto opisy poszczególnych elementów protokołu:

Terror Drone Surprise

Terror Drone Surprise – Protokół ten pozwala Sowietom zrzucić z powietrza drony terroru, które niszczą cele z zaskoczenia.

Toxic Corrosion

Toxic Corrosion – Ten protokół pozwala na użycie chemicznych pocisków, które trują i niszczą wrogie jednostki.

Orbital Drop

Orbital Drop – Protokół umożliwia zrzucenie z orbity kosmicznej jednostki specjalnej na pole bitwy.

Orbital Dump

Orbital Dump – Protokół ten pozwala na szybkie i skuteczne zrzucenie wielu jednostek na wybranej pozycji na mapie.

Orbital Downpour

Orbital Downpour – Ten protokół pozwala na bombardowanie wrogich jednostek z orbity kosmicznej przy użyciu potężnego laserowego systemu artyleryjskiego.

Cash Bounty

Cash Bounty – Protokół ten pozwala na wyznaczenie nagrody pieniężnej za zniszczenie wrogiej jednostki, co zachęca do jej ataku.

Desolator Airstrike

Desolator Airstrike – Protokół ten pozwala na atakowanie celów na ziemi przy użyciu promieniowania jonizującego.

Desolator Dual Airstrike

Desolator Dual Airstrike – Protokół ten pozwala na równoczesne zaatakowanie dwóch celów przy użyciu promieniowania jonizującego.

Desolator Delta Airstrike

Desolator Delta Airstrike – Protokół ten pozwala na atakowanie obszarów w kształcie delta przy użyciu promieniowania jonizującego.

Mass Production

Mass Production – Protokół ten umożliwia szybkie budowanie jednostek przy użyciu fabryk i innych budynków produkcyjnych.

Grinder Treads

Grinder Treads – Protokół ten pozwala na zamontowanie gąsienic z mielącymi ostrzami, które niszczą wrogie jednostki podczas przemieszczania się.

Magnetic Satellite

Magnetic Satellite – Protokół ten umożliwia na czas wyłączenie jednostek wrogiej floty przy użyciu magnetycznego pola.

Super Magnetic Satellite

Super Magnetic Satellite – Protokół ten pozwala na długotrwałe wyłączenie jednostek wrogiej floty przy użyciu potężnego magnetycznego pola.

Ultra Magnetic Satellite

Ultra Magnetic Satellite – Protokół ten pozwala na natychmiastowe zniszczenie jednostek wrogiej floty przy użyciu ogromnej siły magnetycznej.

Magnetic Singularity

Magnetic Singularity – Protokół ten umożliwia na czas stworzenie na polu bitwy czarnej dziury, która niszczy wszystkie jednostki wrogie w jej pobliżu.