Misje Alianci

Harbor Reclamation

Cel: Zniszcz wszystkie jednostki oraz struktury Sowietów

In the Nick of Time

Cel 1: Utrzymaj nienaruszone mosty
Cel 2: Uwolnij naukowców

Caught in the Act

Cel: Zniszcz wszystkie jednostki oraz struktury Sowietów

Production Disruption

Cel: Zniszcz Sowiecką stocznię łodzi podwodnych

Negotiations

Cel 1: uwolnij zakładników
Cel 2: Zniszcz wszystkie siły Sowietów

 

Monster Tank Madness

Cel 1: Przeniknij do Sowieckiego centrum radarowego
Cel 2: Zlokalizuj i uwolnij Dr. Demetri

Time Flies

Cel: Zniszcz dwa silosy rakietowe

Absolute M.A.D.ness

Cel 1: Zniszcz ośrodek M.A.D.
Cel 2: Zniszcz wszystkie jednostki oraz struktury Sowietów

PAWN

Cel 1: Ochroń fałszywą bazę
Cel 2: Zniszcz wszystkie jednostki oraz struktury Sowietów