Misje Alianci

Odprawa Grecja

Zakończenie Grecja

Odprawa Syberia

Zakończenie Syberia

Odprawa Włochy

Zakończenie Włochy

Odprawa Polska

Prawdziwa lokacja – Niemcy

Zakończenie Polska

Finał Alianci