Postacie

Paul Cortez

Dr. Gabriella Boudreau

personalia nieznane

Członek wewnętrznego kręgu Nod skupiającego najwyższych rangą dowódców Nod.

Marzaq

Członek wewnętrznego kręgu Nod skupiającego najwyższych rangą dowódców Nod.

personalia nieznane

Członek wewnętrznego kręgu Nod skupiającego najwyższych rangą dowódców Nod.

personalia nieznane

Członek wewnętrznego kręgu Nod skupiającego najwyższych rangą dowódców Nod.