Budynki Nod

Construction Yard

Power Plant

zadanie: zapewnia niezbędną energie
dodatkowy bonus jeżeli umiejscowiona w sąsiedztwie Accumulatora

Refinery

zadanie: zapewnia tiberium
dodatkowy bonus jeżeli umiejscowiona w sąsiedztwie elektrowni

Harvester

pojazd sklasyfikowany jako struktura
zadanie: zbieranie surowców

Silo

zadanie: przechowywanie tyberium
dodatkowy bonus jeżeli umiejscowiona w sąsiedztwie harvesterów

Factory

zadanie: umożliwiają budowę oraz naprawę pojazdów
kolejne poziomy ulepszenia skracają czas niezbędny na naprawę jednostek

Defense Facility

Command Post

Accumulator

zadanie: przechowuje nadwyżki energii

Hand of Nod

zadanie: umożliwiają produkcje oraz leczenie piechoty
kolejne poziomy ulepszenia skracają niezbędny czas na naprawę jednostek

Blade of Kane

Eye of Kane

Fist of Kane

Airport

Defense HQ