Poradnik modera od Electronic Arts

W przeddzień rocznicy wydania pierwszej odsłony serii Command & Conquer Electronic Arts przygotowało dla nas mały „poradnik modera”,  w którym zawarte zostały kwestie prawne oraz etyczne dotyczące szeroko pojętego tworzenia modów, co wolno, a czego należy się wystrzegać podczas modyfikowania i udostępniania swoich produkcji. Materiał jest naprawdę ciekawy, co więcej EA udostępniła ów poradnik również w jezyku polski. Pełna treść posta zamieszczonego przez Jima Vassella zajdziecie tutaj, natomiast po cały poradnik zapraszam na oficjalną stronę EA, jego fragment znajdziecie poniżej.

 

„Chcesz jeszcze bardziej rozwinąć swoją grę? Dowiedz się wszystkiego o tworzeniu i wykorzystywaniu modów w serii Command & Conquer.

W EA bardzo cenimy pasję i zaangażowanie graczy w funkcjonowanie społeczności powstających wokół naszych gier. Szczególnie doceniamy mody społeczności Command & Conquer, które od dekad pomagają fanom angażować się nasze gry z tej serii. Członkowie społeczności C&C pytali, jakie mody społecznościowe mogą tworzyć i rozpowszechniać. Niniejsza polityka dotyczy wszystkich modyfikacji, przeróbek i rozszerzeń gier i uniwersum C&C, włączając w to dodatki, zmodyfikowane reguły SI, a także nowe poziomy, mapy i aktualizacje. EA nie sprzeciwia się użyciu przez graczy gier wideo z serii C&C, w tym C&C Remastered Collection, na potrzeby modów społecznościowych – pod warunkiem, że zastosują się oni do poniższych reguł.

Nie dla zysku:  Mody społecznościowe to modyfikacje skupione na wspólnej pasji, nie na zarabianiu. Wasze mody muszą być aktualnie niekomercyjne i dystrybuowane bez żadnych opłat. Dlatego też modów nie można sprzedawać, udostępniać na zasadzie licencji ani wypożyczać za opłatą. Mody nie mogą też obejmować funkcji pozwalających na przeprowadzanie jakichkolwiek transakcji pieniężnych. Mody nie mogą służyć reklamowaniu żadnych dóbr ani usług. 

Dodatkowo modów nie wolno wykorzystywać do zbierania datków – poza poniższymi wyjątkami: EA rozumie, że nakład czasu i pracy wymagany do tworzenia modów bywa znaczący. Dlatego też autorzy modów mogą pozyskiwać środki na ich produkcję poprzez datki na poniższych warunkach:

  • Prośby o datki można umieszczać tylko na witrynie moda lub jego stronie dystrybucyjnej, nie mogą padać w trakcie samej rozgrywki.
  • Darczyńcy nie mogą otrzymywać żadnych przewag konkurencyjnych w grze, takich jak prywatny dostęp do moda, specjalne poziomy, oznaczenia graficzne czy tekstowe, zdolności, jednostki, mapy itd. Wszyscy użytkownicy muszą mieć możliwość gry w ten sam mod bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.
  • Darczyńcy będący korporacjami, spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkami itd. nie mogą trafiać na listę podziękowań obok twórców moda. Można tam wymieniać tylko osoby prywatne.

Szanuj prawa innych: Mody graczy nie mogą naruszać żadnych praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych ani żadnych innych praw własności intelektualnej żadnej strony trzeciej. Nie mogą też obejmować treści nielegalnych, deliktowych, znieważających, obscenicznych, naruszających czyjąś prywatność, grożących, nękających, obraźliwych, nienawistnych, rasistowskich lub w inny sposób niestosownych lub nieodpowiednich. EA wymaga, żeby mody nie obejmowały żadnego materiału, który mógłby być niedopuszczalny dla osób mieszczących się w klasyfikacji wiekowej odpowiednej gry z serii C&C. Gry te zwykle mają oznaczenie ESRB T (Teen) [dla nastolatków], PEGI 16+ [16 i więcej lat] lub ich odpowiedniki z innych państw świata.

Zakaz powoływania się na EA: Twórca moda musi umieścić poniższe, wyraźnie widoczne oświadczenie na szczycie swojej witryny oraz w co najmniej jednym pliku licencyjnym w katalogu głównym w każdym repozytorium kodu źródłowego używanym na potrzeby projektu (np. w pliku README lub jego odpowiedniku): “EA has not endorsed and does not support this product.” [„EA nie udziela poparcia temu projektowi ani go nie wspiera”.] Nie wolno promować swoich modów w sposób sugerujący, że EA go popiera lub wspiera, ani że jest on z EA w jakikolwiek sposób powiązany. Do reklamowania swojego moda nie wolno używać elementów graficznych, loga ani znaków towarowych EA (w tym różnych wersji loga gry, nazw Electronic Arts, EA ani „Command & Conquer”, a także log i nazw naszych licencjodawców). Twórca moda może jednak stwierdzić, że jest on przeznaczony do Command & Conquer i/lub konkretnej gry lub rozszerzenia z serii (np. „Command & Conquer”, „Tiberian Dawn”, „Red Alert”, „Renegade”, „Generals” albo „Kane’s Wrath”, zależnie od tego, która wersja ma zastosowanie).

Bezpieczeństwo i integralność: Mody społeczności nie mogą zagrażać integralności rozgrywki ani negatywnie wpływać na doświadczenia innych. Nie mogą też przeszkadzać w świadczeniu Usług EA ani tego utrudniać, tak jak nie mogą wywierać negatywnego wpływu na serwery lub sieci EA, na przykład przez wprowadzanie do nich malware’u lub obchodzenie jakichkolwiek środków, które EA stosuje do ochrony swoich usług. W celu zachowania integralności rozgrywki w C&C i zapewnieniu naszym graczom najlepszego możliwego doświadczenia growego, EA zastrzega sobie wyłączne prawo do wycofania w dowolnej chwili zgody na użytkowanie, rozpowszechnianie i tworzenie modów lub dezaktywowania dowolnego moda w C&C, a także do podjęcia działań dyscyplinarnych przeciwko graczom biorącym udział w niewłaściwych praktykach.

Prawa własności intelektualnej; licencja EA: Zasoby z C&C, w tym kod gry, grafika, muzyka i cała inna zawartość są i pozostaną wyłączną i całkowitą własnością EA („Zasoby C&C”). W zakresie, w jakim Zasoby C&C są wykorzystywane w modach, EA nadaje twórcy moda odwołalną, ograniczoną, niewyłączną i niekomercyjną licencję na wykorzystanie Zasobów C&C wyłącznie w połączeniu z modem i jako część moda na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie. Mod użytkownika nie może obejmować żadnych plików muzycznych z żadnej gry C&C. EA zastrzega sobie wyłączne prawo do wycofania tej licencji w dowolnym momencie.

Przestrzegaj wszelkich innych zasad EA: Niniejsze zasady uzupełniają (nie zastępują) wszelkie inne reguły EA dotyczące moda użytkownika, w tym warunki licencji GPL i postanowienia, zgodnie z którymi rozpowszechniamy DLL naszego kodu źródłowego C&C Remastered Collection i Umowy użytkownika EA, które stanowią nieodłączny element niniejszego dokumentu. W wypadku, gdyby postanowienia niniejszego dokumentu były sprzeczne z postanowieniami innych zasad EA, moc nadrzędną i sprawczą będą miały postanowienia niniejszych zasad. Dla jasności: mod to zawartość tworzona przez użytkownika („UGC”) zgodnie z definicją w Umowie użytkownika EA.  

Pamiętaj, że EA nie kontroluje wstępnie, nie popiera ani bezpośrednio nie obsługuje żadnego moda C&C.  Zalecamy ostrożność przy korzystaniu z modów – pamiętaj, że wiąże się to z pewnym ryzykiem.

Dziękujemy za zainteresowanie i mamy nadzieję, że nasze gry dalej będą wszystkim przynosiły wiele przyjemności. Wszelkie prośby i pytania dotyczące powyższych wytycznych i poruszanych w nich zagadnień należy przesyłać na adres [[email protected]].

 

Command & Conquer™ Remastered Collection – FAQ dot. modów”

Dodaj komentarz