The End Of Days nowe modele & tekstury

Na stronie modu The End of Days zaprezentowano szereg odświeżonych modeli jednostek. Przypomnę, że mod jest całkowitą modyfikacja C&C Generals- Zero Hour dodający Rosję jako kolejną stronę konfliktu. Znajdziemy w nim również szereg modyfikacji istniejących drzew technologicznych, jednostek jak i mocy specjalnych.

Dodaj komentarz