Frank Klepacki – wywiad

Oto wywiad jaki mi się udało przeprowadzić. Specjalnie dla Państwa – Frank Klepacki czołowy muzyk z Westwood Studios. Podziękowania nalezą się także JCDX za przetłumaczenie pytań na angielski oraz przetłumaczenie wywiadu. Dzięki JCDX.


Nice to finally hear from Poland! Answers below:

Miło w końcu mieć kontakt z kimś z Polski! Odpowiedzi poniżej:

1. How long did you work in Westwood Studios and how it was to work there?

Frank: I worked there for 12 years and I had such a great time working there.
Everyone was great and working with all the teams really was specail and we
all aimed at making great fun games.

Pracowałem tam 12 lat i sprawiało mi to ogromną przyjemność. Wszyscy byli wspaniali, a praca z wszystkimi zespołami była niepowtarzalna. Naszym celem było robienie dobrych, przynoszących wiele przyjemności gier.

2. Do you still contact you co-workers from Westwood? And if you do, can
weknow who do you contact with?

Frank: Yes I still keep in touch with the former employees – a couple a groups of
them stayed in Vegas and are forming their own companies. I have stayed as
well and am going to be an independant contractor meaning that I can work on
any game I want.

Tak, w dalszym ciągu mam kontakt z byłymi pracownikami – kilka grup zostało w Vegas i tworzą własne firmy. Ja również zostałem i zamierzam być niezależnym producentem, co oznacza, że mogę pracować nad jakąkolwiek grą.

3. Do you have any Polish ancestors? (Your last name is popular in Poland)

Frank: Well of course! hehe I’m half Polish and my grandparents were from Poland.

Oczywiście! hehe, jestem w połowie Polakiem a moi dziadkowie pochodzili z Polski.

4. We know that you were present in FMVs in Westwood games. What was it
liketo star in those and did you like it?

Frank: Yeah it was much fun. I enjoyed voice acting quite a bit, usually Joe Kucan
would call me in and ask if I could make a cameo if he needed an extra. My
favorite had to be the Ordos assistant in Dune 2000. I looked so gnarly!

Tak, to była niezła zabawa. Niezłe było podkładanie głosu, zazwyczaj również Joe Kucan dzwonił i pytał czy nie mógłbym robić za statystę jeśliby potrzebował dodatkowego. Moja ulubiona rola to asystent Ordosów z Dune 2000. Wyglądałem na tak zdeformowanego!

5. How long does it take you to compose a track?

Frank: Usually a few days on average. Sometimes a week if I get stuck on a ong,
then I work on others in the meantime. Sometimes I’m on a roll and finish a
whole song in one day.

Zazwyczaj kilka dni. Czasem tydzień, jeżeli na którymś utknę, to po prostu pracuję w międzyczasie nad innymi. Czasem jak jestem w nastroju, to potrafię napisać cały utwór w ciągu jednego dnia.

6. What are your other hobbies except composing?

Frank: These are more facets of my profession then hobbies, but I also perform on
drums, produce bands in a recording studio, put out my own cds, and as far
as hobbies, I love Star Wars and the Transformers (Generation 1) and I
collect the toys! hehe

To jest bardziej mój zawód niż hobby – ale również gram na bębnach, jestem producentem zespołów w studio nagraniowym, wydaję własne płyty i jeśli chodzi o hobby kocham Gwiezdne Wojny i Transformers (Generacja 1) i jeszcze kolekcjonuję zabawki! hehe

7. Do you cooperate with EA or make music to any of their games?

Frank: I’m not working on an EA title at the moment, but I hope to soon.

W tej chwili nie pracuję nad żadnym tytułem tworzonym przez EA, ale mam nadzieję ze wkrótce się to zmieni.

8. Have you ever tried to compose any other genre of music?
Frank: I have composed for ALL genres of music – Orchestral, Electronica, Jazz,
Rock, Metal, Latin, Celtic, name it!

Komponowałem WSZYSTKIE gatunki muzyki – instrumentalną, elektroniczną, jazz, rock, metal, latynoską, celtycką – co tylko wymyślisz!

9. Have you ever thought when you were a teenager that you would be a
starmusician for many people?

Frank: I’d hoped I would be, but I always pictured it as being in a band that
toured and was famous – instead, I became a famous game composer. But now
that I put out my own cds, I can catch up to the other dream too and have
the best of both since I’ve established so many fans around the world.

Miałem taką nadzieję, ale zawsze wyobrażałem sobie, że będę w zespole który odbywa tornee i jest popularny, a w zamian zostałem sławnym kompozytorem muzyki do gier. A teraz gdy wydaję własne płyty mogę dogonić również tamto marzenie i mieć z obu to, co najlepsze, jako że zdobyłem, liczne grono fanów dookoła świata.

10. Can you tell us if you know anything about Tiberian Twilight? That\’s all
and thak you for the interview.

Frank: Sorry, don’t know anything about it at this time… thanks!

Przykro mi, ale nic o tym nie wiem … Dzięki !