Umiejętnosci

Progen Warrior

 • Build Weapons – Umiejętność budowania broni pozwala postaci analizować i wytwarzać broń (wiązki, pociski i wyrzutnie rakiet) oraz paczki amunicji do pocisków i rakiet. Postać może jedynie próbować analizować lub produkować broń lub amunicję o poziomie technologicznym równym lub niższym od jej obecnego poziomu umiejętności.
 • Combat Trance – Umiejętność Combat Trance daje graczowi premie bojowe za każdym razem, gdy statek jest całkowicie zatrzymany. Bonusy mogą przybierać różne formy na wyższych poziomach.
 • Critical Targeting – Umiejętność krytycznego namierzania pozwala graczowi od czasu do czasu zadać większe niż zwykle obrażenia.
 • Missile Weapon
 • Self-Destruct – Umiejętność Zniszczenia powoduje, że statek gracza eksploduje, zadając duże obrażenia wszystkim wrogom w promieniu. Zwiększone poziomy umiejętności zwiększają ilość zadawanych obrażeń.
 • Damage Control – Umiejętność Kontroli Uszkodzeń pasywnie chroni sprzęt gracza, zmniejszając zadawane mu obrażenia. Nie chroni natomiast przed uszkodzeniem tarczy.
 • Repair Equipment – Umiejętność naprawy sprzętu pozwala graczowi naprawiać uszkodzony sprzęt przymocowany do statku celu. Ta umiejętność jest włączana i wyłączana, a nie natychmiastowo aktywowana. Gdy umiejętność jest włączona, elementy wyposażenia celu są z  naprawiane kosztem energii.
 • Enrage – Rozwściecza namierzonego NPC,
  powodując, że ten skupi swój atak na graczu.
 • Gravity Link – Umiejętność połączenia grawitacyjnego zapewnia pewną kontrolę nad lokalnymi wartościami grawitacji.
 • Shield Sap

Progen Sentinel

 • Build Shields – Umiejętność pozwala postaci analizować i wytwarzać tarcze. Postać może jedynie próbować analizować lub wytwarzać tarcze o poziomie technologicznym równym lub niższym od jej obecnego poziomu umiejętności.
 • Build Devices – Umiejętność pozwala postaci analizować i wytwarzać systemy, w tym systemy dronów.
  Postać może jedynie próbować analizować lub wytwarzać systemy o poziomie technologicznym równym lub niższym od jej obecnego poziomu umiejętności.
 • Gravity Link – Umiejętność połączenia grawitacyjnego zapewnia pewną kontrolę nad lokalnymi wartościami grawitacji.
 • Critical Targeting – Umiejętność krytycznego namierzania pozwala graczowi od czasu do czasu zadać większe niż zwykle obrażenia.
 • Missile Weapon
 • Jumpstart – Służy do reanimacji innych ubezwłasnowolnionych graczy.
 • Prospect – Umiejętność pozwala graczowi na odzyskanie cennych zasobów. Aby aktywować umiejętność poszukiwania, gracz musi być całkowicie zatrzymany i znajdować się w promieniu 500 jednostek od docelowego zasobu.
 • Power Down – Umiejętność pozwala uciec przed niebezpieczeństwem, wyłączając wszystkie systemy i „udając martwego”. Umiejętność jest szczególnie przydatna przeciwko nieinteligentnym przeciwnikom.
 • Menace
 • Repulsor Field

Progen Privateer

 • Build Shields
 • Negotiate
 • Build Components
 • Build Reactors
 • Build Weapons
 • Projectible Weapon
 • Missile Weapon
 • Beam Weapon

Terran Tradesman

 • Build Weapons – Umiejętność budowania broni pozwala postaci analizować i wytwarzać broń (wiązki, pociski i wyrzutnie rakiet) oraz paczki amunicji do pocisków i rakiet. Postać może jedynie próbować analizować lub produkować broń lub amunicję o poziomie technologicznym równym lub niższym od jej obecnego poziomu umiejętności.
 • Missile Weapon
 • Build Components – Umiejętność pozwala postaci analizować i wytwarzać dowolne komponenty potrzebne do produkcji innych przedmiotów. Postać może jedynie próbować analizować lub wytwarzać komponenty o poziomie technologicznym równym lub niższym od jej obecnego poziomu umiejętności.
 • Recharge Shields – Umiejętność pozwala graczowi szybko zregenerować tarczę celu. Ta umiejętność jest włączana i wyłączana, a nie natychmiastowo aktywowana. Gdy umiejętność jest włączona, tarcze celu są z czasem naprawiane kosztem energii.
 • Build Shields – Umiejętność pozwala postaci analizować i wytwarzać tarcze. Postać może jedynie próbować analizować lub wytwarzać tarcze o poziomie technologicznym równym lub niższym od jej obecnego poziomu umiejętności.
 • Negotiate -Umiejętność pozwala graczowi obniżyć cenę płaconą za towary i usługi oraz zwiększyć zyski ze wszystkich transakcji.
 • Build Engines – Umiejętność budowania silników pozwala postaci analizować i wytwarzać silniki. Postać może jedynie próbować analizować lub produkować silniki o poziomie technologicznym równym lub niższym od jej obecnego poziomu umiejętności.
 • Build Devices
 • Repair Equipment – Umożliwia graczowi naprawę obrażeń zadawanych przedmiotom w walce. Wyższe wartości umiejętności zwiększają szybkość naprawy.
 • Befriend – Pozwala graczowi aktywnie poprawiać wartości reputacji u wybranego NPC. Ten efekt może być użyty do powstrzymania NPC przed agresją.
 • Navigate
 • Shield Charging

Terran Enforcer

 • Hacking – Umiejętność umożliwia wyłączenie różnych systemów przeciwnika. Częstotliwość, precyzja i liczba zhakowanych systemów zależy od poziomu włamania gracza.
 • Missile Weapon
 • Rally – Umiejętność zapewnia modyfikację umiejętności bojowych grupie poprzez wzmocnienie niektórych umiejętności w zależności od poziomu.
  Bonusy będą dotyczyć wszystkich członków grupy.
 • Build Weapons – Umiejętność budowania broni pozwala postaci analizować i wytwarzać broń (wiązki, pociski i wyrzutnie rakiet) oraz paczki amunicji do pocisków i rakiet.
  Postać może jedynie próbować analizować lub produkować broń lub amunicję o poziomie technologicznym równym lub niższym od jej obecnego poziomu umiejętności.
 • Negotiate – Umiejętność pozwala graczowi obniżyć cenę płaconą za towary i usługi oraz zwiększyć zyski ze wszystkich transakcji.
 • Build Engines – Umiejętność budowania silników pozwala postaci analizować i wytwarzać silniki. Postać może jedynie próbować analizować lub produkować silniki o poziomie technologicznym równym lub niższym od jej obecnego poziomu umiejętności.
 • Enrage – Rozwściecza wybranego NPC, powodując, że ten NPC skupia swój atak na graczu.
 • Critical Targeting – Umiejętność krytycznego namierzania pozwala graczowi od czasu do czasu zadać większe niż zwykle obrażenia.
 • Damage Control – Umiejętność Kontroli Uszkodzeń pasywnie chroni sprzęt gracza, zmniejszając zadawane mu obrażenia. Nie chroni przed uszkodzeniem tarczy.
 • Repair Equipment – Umiejętność pozwala graczowi naprawiać uszkodzony sprzęt przymocowany do statku celu. Ta umiejętność jest włączana i wyłączana, a nie natychmiastowo aktywowana.
 • Biorepression

Terran Scout

 • Hacking
 • Afterburn
 • Hull Patch
 • Jumpstart
 • Nullfactor Field
 • Navigate
 • Prospect
 • Scan
 • Build Devices
 • Build Engines
 • Build Ammunition
 • Missile Weapon
 • Beam Weapon

Jenquai Explorer

 • Prospect – Umiejętność pozwala graczowi na odzyskanie cennych zasobów. Aby aktywować umiejętność poszukiwania, gracz musi być całkowicie zatrzymany i znajdować się w promieniu 500 jednostek od docelowego zasobu.
 • Cloaking – Umiejętność Maskowanie pozwala graczom całkowicie zniknąć z pola widzenia.
  Nie można wchodzić w interakcje z zamaskowanymi obiektami, chyba że można je zobaczyć przez umiejętność lub efekt. Ta umiejętność jest włączana i wyłączana, a nie natychmiastowo aktywowana. Gdy umiejętność jest włączona, gracz zostaje zamaskowany (po cyklu doładowania), a energia jest z czasem wysysana.
  Aktywacja dowolnego ekwipunku lub umiejętności natychmiast wyłączy umiejętność, a gracz natychmiast się zdemaskuje.
 • Scan – Umiejętność Skanowanie zwiększa zasięg i moc skanerów statku.
 • Navigate
 • Build Devices
 • Fold Space – Pozwala graczowi teleportować się na krótkie odległości z dala od niebezpieczeństwa
 • Jumpstart
 • Create Wormhole
 • Environment Shield
 • Shield Leech

Jenquai Defender

 • Build Weapons – Umiejętność pozwala postaci analizować i wytwarzać broń (wiązki, pociski i wyrzutnie rakiet) oraz paczki amunicji do pocisków i rakiet. Postać może jedynie próbować analizować lub produkować broń lub amunicję o poziomie technologicznym równym lub niższym od jej obecnego poziomu umiejętności.
 • Build Devices – Umiejętność pozwala postaci analizować i wytwarzać urządzenia, w tym systemy dronów. Postać może jedynie próbować analizować lub wytwarzać urządzenia o poziomie technologicznym równym lub niższym od jej obecnego poziomu umiejętności.
 • Psionic Shield – Zdolność pozwala graczowi umieścić tarczę psioniczną na wybranym graczu.
 • Cloaking – Umiejętność Maskowanie pozwala graczom całkowicie zniknąć z pola widzenia. Nie można wchodzić w interakcje z zamaskowanymi obiektami, chyba że można je zobaczyć przez umiejętność lub efekt. Ta umiejętność jest włączana i wyłączana, a nie natychmiastowo aktywowana. Gdy zdolność jest włączona, gracz staje się niewidzialny (po
  w górę) i energia jest z czasem wyczerpywana. Aktywacja dowolnego ekwipunku lub umiejętności natychmiast wyłączy umiejętność, a gracz natychmiast się zdemaskuje.
 • Fold Space – Pozwala graczowi teleportować się na krótkie odległości z dala od niebezpieczeństwa.
 • Critical Targeting – Umiejętność krytycznego namierzania pozwala graczowi od czasu do czasu zadać większe niż zwykle obrażenia.
 • Missile Weapon
 • Repair Equipment – Umiejętność naprawy umożliwia graczowi naprawę uszkodzonego wyposażenia, które jest dołączone do wybranego statku.
 • Summon – Umiejętność pozwala Wojownikowi Jenquai teleportować członków grupy i wrogów do ich lokalizacji.
 • Scan
 • Energy Leech

Jenquai Seeker

 • Scan
 • Negotiate
 • Build Components
 • Build Devices
 • Build Engines
 • Build Reactors
 • Build Weapons
 • Beam Weapon