Klawiszologia

Skróty w grze:

 • E: Wybierz wszystkie jednostki
 • X: rozproszenie jednostek
 • N: Centruje na następnej jednostce
 • T: Naprawa
 • Y: Sprzedaj
 • G: Wybrane jednostki przechodzą w tryb „Strażnika”
 • HOME: Centruje ekran na placu budowy
 • S: Zatrzymuje ruch lub działanie
 • CTRL+# (1-0): Grupuj jednostki
 • 1-0: Wybierz grupę
 • CTRL+KLIK: wymuś atak
 • ALT+KLIKNIJ: Wymuś ruch
 • CTRL+F9-F12: Lokalizacja lokacji
 • F9-F12: Załaduj lokację
 • ESC/spacja: Menu opcji

Polecenia gry wieloosobowej:

 • F1-F4: wyślij wiadomość do określonego gracza
 • F6: wysyła wiadomość do wszystkich graczy
 • F8: Odpowiedz na stronie w Westwood Online