Klawiszologia

kontrola widoku:

• Przewiń widok – Klawisze strzałek lub przytrzymaj prawy przycisk myszy i przeciągnij mysz
• Obróć widok – Ctrl + klawisze strzałek w lewo/w prawo LUB przytrzymaj prawy przycisk myszy + przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij mysz
• Powiększ widok – Ctrl + klawisze strzałek w górę/w dół
• Skocz z powrotem do bazy głównej – H
• Zresetuj kamerę — Strona główna
• Przejdź do obszaru ostrzegania radarowego — spacja
• Podążaj za jednostką – F
• Zdefiniuj zakładkę – Ctrl + F1 do F10
• Przejdź do zakładki – F1 do F10
• Znajdź drużynę – Alt + 1 do 9
• Ukryj pasek boczny – /

Wybór jednostek/zespołu:

• Zaznaczanie wielokrotne – Przytrzymaj Shift i zaznacz/przeciągnij zaznaczenie
• Zdefiniuj zespół (jako aktualny wybór) – Ctrl + 1 do 9 (klawiatura główna)
• Wybierz drużynę – od 1 do 9
• Wybierz wiele drużyn – # Kontrola + # (# = liczba)
• Wyczyść grupę – Ctrl + 1 do 9 (bez wybranych jednostek)
• Wybór typu (wybierz wszystkie jednostki na mapie wybranego typu) – T (naciśnij raz, aby wybrać wszystkie na ekranie, naciśnij ponownie, aby wybrać wszystkie na mapie)
• Wybierz wszystkie uzbrojone jednostki – P (naciśnij raz, aby zaznaczyć wszystkie na ekranie, naciśnij ponownie, aby zaznaczyć wszystkie na mapie)
• Przejdź do następnej jednostki – N
• Idź do poprzedniej jednostki – M
• Cykl elitarnych jednostek – Y

komendy jednostek:

• Wymuś atak – przytrzymaj Ctrl i wybierz cel
• Wymuś ruch – przytrzymaj Alt i wybierz miejsce docelowe
• Zatrzymaj – S
• Ochraniaj – G
• Rozproszenie – X
• Rozłożenie — D
• Odwrót do bazy – R
• Cofnij swoje kombajny z powrotem do bazy – B
• Wezwij zaawansowany „Carryall” – V
• Wycofanie się z terytorium – Shift+R (prosi o potwierdzenie)
• Ruch formacji – Przytrzymaj J podczas wydawania rozkazu
• Ruch ataku – Przytrzymaj Ctrl + Shift podczas wydawania rozkazu

Funkcje paska bocznego:

• Zakładka Piechota – Q
• Zakładka Pojazd – W
• Zakładka Budynek – E
• Zakładka Uaktualnij – U
• Zakładka Starport – I
• Tryb sprzedaży – L
• Tryb naprawy – K
• Tryb punktu trasy – Z
• Wstaw punkt drogi – Wstaw (w trybie punktu drogi)
• Usuń punkt drogi – Usuń (w trybie punktu drogi)

Inne:

• Sprzymierz się ze stroną selekcji (tylko sieć) – A
• Transfer jednostek – O
• Menu opcji w grze – Esc
• Czat ze wszystkimi graczami – Enter
• Czat z sojusznikami – Backspace
• Czat z graczem wybranych jednostek – \
• Ekran dyplomacji – Tab
• Punkt zbiórki posiłków – kliknij plac budowy + Ctrl
• Punkt zbiórki Rafinerii – Kliknij rafinerię i kliknij pole przyprawy