House Atreides

Dom Atreidesów, to szlachetny dom pochodzący z Caladan, który stosuje nieoczekiwane metody w walce o zdobycie Arrakis: szlachetny duch, sprawiedliwość i niezachwiane cnoty. Rządząc swoją rodzimą planetą Caladan przez dziesięć pokoleń sprawiedliwością i hojnością, Dom Atreidesów doskonalił formę rządów, która prowadzi do dobrze zorganizowanego społeczeństwa i duchowo zadowolonych ludzi. Nic więc dziwnego, że Caladan jest bujnym, prosperującym rajem.

Takie warunki zainspirowały zaciętą lojalność ludzi, co czyni armię Atreidesów jedną z najoddanieszych – i najbardziej śmiercionośnych – w całym wszechświecie. Te cechy wywołują gniew wrogów Atreidesów, takich jak Harkonnenowie, ale również podziw w potencjalnych sojusznikach, takich jak rdzenni mieszkańcy Arrakis, Fremenowie. Oddanie żołnierzy Atreidesów równoważone jest przez potężną armię Domu, która może się poszczycić wyjątkowymi Ornitolotami i imponującym arsenałem pojazdów lądowych. Jednak największą bronią Atreidesów jest ich bojowy duch i niezłomne przekonanie o swoim prawie do Arrakis.

Duke Achillus

Duke Achillus, głowa Domu Atreidesów, uosabia wszystkie cnoty ludzi z Caladan. Jest sprawny, inteligentny i powściągliwy, a mimo to jego pozycja jako dowódcy armii Caladanu inspiruje poważny szacunek i lojalność wśród żołnierzy. Jego udział w sprawie Arrakis nie jest osobisty ani nawet planetarny; Książę Atreides pragnie, aby przyprawa płynęła dla wszystkich, i wie, że w rękach Domu Harkonnenów lub Domu Ordos, właściwości wzmacniające życie melanżu zostałyby przekształcone w narzędzie podporządkowania. Dlatego walczy dla wszystkich; jednak jego duma z przynależności do rodu Atreidesów kieruje nim z gorliwością rzadko spotykaną na polu bitwy.

Kolinar Koltrass – mentat Atrydów

Kolinar Koltrass przekazuje młodym dowódcom z Caladanu podstawy i zawiłości ich misji – i jednak zawsze podkreśla szersze znaczenie tej bitwy o Arrakis. Jest to perspektywa wywiedziona z wieku i doświadczenia. Ale nawet Koltrass przyznałby, że żadna z wojen, w których kiedykolwiek walczył, nie była tak istotna jak ta.