Jednostki Lightbringers

Paladin

Prędkość: 240  |  Zdrowie: 90  |  Czas naprawy 11,25  |  Widoczność: 800  |  Zasięg: 100
Koszt: 150  |  Czas budowy: 15

Pikeman

Prędkość: 250  |  Zdrowie: 80  |  Czas naprawy 10  |  Widoczność: 800  |  Zasięg: 125
Koszt: 80  |  Czas budowy: 5

Sapper

Prędkość: 200  |  Zdrowie: 80  |  Czas naprawy 10  |  Widoczność: 800  |  Zasięg: 500
Koszt: 130  |  Czas budowy: 10

Treant

Prędkość: 200  |  Zdrowie: 200  |  Czas naprawy 25  |  Widoczność: 900  |  Zasięg: 700
Koszt: 230  |  Czas budowy: 15

Sorceress

Prędkość: 200  |  Zdrowie: 50  |  Czas naprawy 6,25  |  Widoczność: 900  |  Zasięg: 600
Koszt: 60  |  Czas budowy: 5

Water Elemental

Prędkość: 400  |  Zdrowie: 80  |  Czas naprawy 10  |  Widoczność: 800  |  Zasięg: 600
Koszt: 90  |  Czas budowy: 10

Ranger

Prędkość: 300  |  Zdrowie: 70  |  Czas naprawy 8,75  |  Widoczność: 900  |  Zasięg: 800
Koszt: 120  |  Czas budowy: 10

Ballista

Prędkość: 200  |  Zdrowie: 120  |  Czas naprawy 15  |  Widoczność: 1000  |  Zasięg: 950
Koszt: 180  |  Czas budowy: 15

Phoenix

Prędkość: 350  |  Zdrowie: 100  |  Czas naprawy 12,5  |  Widoczność: 1000  |  Zasięg: 800
Typ obrażeń: OGIEŃ  |  Koszt: 280  |  Czas budowy: 20

Air Elemental

Prędkość: 500  |  Zdrowie: 75  |  Czas naprawy 9,375  |  Widoczność: 1000  |  Zasięg: 600
Koszt: 150  |  Czas budowy: 10