Budynki

Budowle Produkcyjne

Szałas Myśliwych

Obozowisko myśliwych i traperów, którzy dostarczają do fortecy najbardziej niezbędne zaopatrzenie żywnościowe.  Nie można budować szałasów myśliwych blisko siebie.

typ: dostarcza zasoby
czas produkcji 0:30
koszt: -150 złota | -2 przywództwa | -3 drewna
dostarcza: +4 żywności

Garnizon

W garnizonie powstaje armia twojej fortecy. Początkowo dostępne są jedynie podstawowe jednostki, jednak w raz z rozbudową miasta, nowymi budynkami oraz badaniami można szkolić potężniejsze jednostki.

typ: tworzy jednostki
czas produkcji 0:20
koszt: -350 złota | -10 przywództwa | -10 drewna | -10  niewolników
koszt utrzymania: -15 złota
odblokowuje: Wojownik | Oszczepniczka

Chałupa

Prowizoryczny budynek mieszkalny. Zapewnia niewielki przyrost złota i niewolników. Chałupę można ulepszyć do domostwa.

typ: dostarcza zasoby
czas produkcji 0:30
koszt: -60 złota | -3 przywództwa | -2 żywności
dostarcza: +2 niewolników | +5 złota

Domostwo

Standardowy budynek mieszkalny. Zapewnia zapewnia dostawy złota i niewolników ( nieco większe niż w przypadku chałupy). Domostwa można ulepszyć do rezydencji.

typ: dostarcza zasoby
czas produkcji 1:00
koszt: -120 złota | -4 przywództwa | -2 drewna | -3 żywności
koszt utrzymania: -1 drewno
dostarcza: +10 złota | +4 niewolników

Rezydencja

Dom dla najbogatszych. Zapewnia zapewnia spore dostawy złota i niewolników.

typ: dostarcza zasoby
czas produkcji 1:30
koszt: -180 złota | -5 przywództwa | -2 kamieni | -4 żywności
koszt utrzymania: -1 dkamień
dostarcza: +15 złota | +8 niewolników

Namiot Dowódców

Zapewnia większą ilość punktów przywództwa, lecz nie zwiększa obszaru kontroli. Można ulepszyć do fortu dowódców.
typ: dostarcza zasoby

czas produkcji 0:40
koszt: -300 złota | -5 kamienia | -10 drewna | -4  niewolników
koszt utrzymania: -12 złota
dostarcza: +60 przywództwa

Sztandar Bitewny

Wyznacza granice terytorium gracza. Każdy sztandar zwiększa obszar, na którym można budować, zapewnia również niewielką ilość punktów przywództwa.

typ: pomoc
czas produkcji 0:25
koszt: -120 złota
koszt utrzymania: -3 złota
dostarcza: +12 przywództwa

Obozowisko Drwali

typ: dostarcza zasoby
czas produkcji 0:30
koszt: -250 złota | -2 przywództwa | -4  niewolników
koszt utrzymania: -4 złota
dostarcza: +2 drewno

Kamieniołom

Zapewnia stopniowy przyrost zasobów kamieni.

typ: dostarcza zasoby
czas produkcji 0:40
koszt: -350 złota | -4 przywództwa | -4  niewolników | -15 drewna
koszt utrzymania: -10 złota
dostarcza: +1 kamień

Farma

Zwykłe gospodarstwo zajmujące się uprawą zboża. Można ulepszyć do plantacji po przeprowadzeniu odpowiednich badań.

typ: dostarcza zasoby
czas produkcji 0:40
koszt: -325 złota | -4 przywództwa | -10  drewna
koszt utrzymania: -8 złota
dostarcza: +4 żywności

Zbieracz Dusz

Budowle Pomocnicze

Gildia Rzemieślników

Tutaj uzdolnieni rzemieślnicy prowadzą badania nad podstawowymi budowlami i ulepszeniami. Badania w poszczególnych kategoriach prowadzi się pojedyńczo.

typ: Budowla badawcza
czas produkcji 0:50
koszt: -325 złota | -5 przywództwa | -30  drewna | -10 niewolników
koszt utrzymania: -20 złota | -5 drewna

Gildia Inżynierów

Gildia Uczonych

Gildia Wojenna

Świątynia

Budynek poświęcony kultowi Mitry. Wytwarza punkty żarliwości potrzebne do przywołania Awatara Mitry.

typ: dostarcza zasoby
czas produkcji 1:20
koszt: -700 złota | -20 przywództwa | -20  kamienia | -4 zwierzęta | -10 gwiezdny metal | -10 niewolników
koszt utrzymania: -20 złota | -2 zwierzęta | -2 gwiezdny metal
dostarcza: +18 punkty żarliwości

Namiot Uciech

Zapewnia potrzebną żołnierzom na wojnie rozrywkę, czyli przysłowiowe kobiety , wino i śpiew. Zmniejsza tez koszt utrzymania armii na polu walki. Po przeprowadzeniu stosownych badań zapewnia zbieraczy zwłok.

typ: pomoc
czas produkcji 0:50
koszt: -600 złota | -6 przywództwa | -10  zwierzęta | -4 żywności | -10 drewna
koszt utrzymania: -40 złota | -4 drewna

Enklawa

Enklawa to miejsce spotkań czarnoksiężników deliberujących nad sztukami tajemnymi. Umożliwia przechowywanie esencji dusz. Aby podwyższyć limit jak również do gromadzenia należy wybudować zbieracz dusz.

typ: zasoby
czas produkcji 1:20
koszt: -400 złota | -20 przywództwa | -5  kamieni | -4 niewolników | -10 gwiezdny metal
koszt utrzymania: -26 złota | -4 gwiezdny metal
odblokowuje: Czarnoksiężnik

Targowisko

Zagroda

 

typ: dostarcza zasoby
czas produkcji 0:50
koszt: -400 złota | -5 przywództwa | -10  drewna | -3 żywności | -8 niewolników
koszt utrzymania: -15 złota |
dostarcza: +18 zwierząt
wymagania: Gildia rzemieślników, Gospodarka

Koło Bólu

Pomaga w szkoleniu niewolników. Skraca czas szkolenia jak również zwiększa skuteczność budynków zapewniających niewolników w polu swojego oddziaływania. Skraca tez czas szkolenia żołnierzy w garnizonach.

typ: pomoc
czas produkcji 0:50
koszt: -520 złota | -6 przywództwa | -15  drewna | -4 żywności | -5 kamienia
koszt utrzymania: -15 złota
wymagania: Gildia rzemieślników, Metody dowodzenia

Kapliczka

Kapliczka jest źródłem pobłogosławionej wody o uzdrawiającej mocy. Żołnierze w zasięgu oddziaływania tej budowli zyskują regenerację zdrowia poza walką, gasi płonących żołnierzy oraz zapobiega zarazie.

typ: pomoc
czas produkcji 0:30
koszt: -100 złota | -3 przywództwa | -3  drewna

Wieża obserwacyjna

Odsłania pewien obszar mapy spowity mgłą wojny, jak również oznacza na mini-mapie ukrytych przeciwników oraz kolejne fale.

typ: obrona
czas produkcji 0:20
koszt: -125 złota | -2 przywództwa | -10  drewna | -1  niewolnik

Budowle Obronne

Mur

Niezbyt mocna budowla obronna z drewna i zaschniętej gliny. Po przeprowadzeniu stosownych badań można ją na różne sposoby ulepszać, w tym przebudować na solidny mur.

typ: obrona
czas produkcji 0:20
koszt: -12 złota | -1  drewna

Brama

Część muru można zastąpić bramą, aby jednostki mogły przezeń przechodzić. Bramę można ulepszyć do solidnej bramy.

typ: obrona
czas produkcji 0:30
koszt: -50 złota |  -10  drewna

Drewniana Strażnica

Drewniana wieża, do której można wprowadzić jednostki strzelające. Zapewnia im premię do zasięgu i pola widzenia. Wieżę można ulepszyć do kamiennej strażnicy.

typ: obrona
czas produkcji 0:20
koszt: -120 złota | -2 przywództwa | -10  drewna

Kocioł z olejem

Ulepsza trzy części muru dodając do nich wielki kocioł wrzącego oleju, który automatycznie wylewa się na atakujących wrogów. Zlani nim wrogowie otrzymują dodatkowe obrażenia od ognia ze wszystkich źródeł.

typ: budowla obronna
czas produkcji 0:30
koszt: -600 złota
koszt utrzymania: -3 zwierzęta

Koksownik

Ulepsza trzy części muru dodając do nich wielki metalowy kosz z płonącym koksem. Wszystkie znajdujące się w jego zasięgu sojusznicze jednostki strzelające otrzymują płonące pociski

typ: budowla obronna
czas produkcji 0:30
koszt: -400 złota
koszt utrzymania: -3 drewna

Kamienna Strażnica

Kamienna wieża, do której można wprowadzać jednostki strzelające. Zapewnia premię do zasięgu oraz pola widzenia.

typ: budowla obronna
czas produkcji 0:30
koszt: -250 złota | -4 przywództwa | -10  kamienia | -10 drewna

Wieża z Mangonelą

Wieża jest wyposażona w machinę przypominająca katapultę, która ostrzeliwuje wybrany obszar gradem kamieni. Zadaje niewielkie obrażenia na dużym obszarze.

typ: budowla obronna
czas produkcji 0:40
koszt: -600 złota | -8 niewolników | -15 kamienia | -8 przywództwa
koszt utrzymania: -15 złota | -2 kamienia

Wieża z Balistą

Strzela do wrogów pojedynczymi pociskami zadając duże obrażenia pojedynczym celom zarazem je odpychając.

typ: budowla ofensywna
czas produkcji 0:30
koszt: -400 złota | -7 niewolników | -15 drewna | -5 przywództwa
koszt utrzymania: -15 złota | -2 drewna
wymagania: Gildia rzemieślników, Szkolenie inżynierskie

Kolcowa Pułapka

Spowalnia wrogów, którzy w nią wejdą zadając im równolegle obrażenia. Pułapka rozpada się po zadaniu 50 punktów obrażeń.

typ: obrona
czas produkcji 0:01
koszt: -15 złota | -2  drewna
wymagania: Gildia Rzemieślników, Lekkie fortyfikacje