Surowce

Drewno

Podstawowy surowiec budowlany na początku rozgrywki. Budowle drewniane są podatne na ogień.

Żywność

Surowiec niezbędny dla wyżywienia niewolników oraz żołnierzy.

Zwierzęta

Zarówno zwierzęta hodowlane (np. konie)  jak i produkty pochodzenia zwierzęcego (np. skóry). Niezbędne przy produkcji jednostek kawalerii jak i przy budowie niektórych budowli.

Złoto

Twarda waluta niezbędna do szkolenia żołnierzy jak również budowy oraz utrzymania budynków.

Kamień

Surowiec niezbędny do budowy struktur podczas środkowej i później fazy rozgrywki. Większość budowli z kamienia jest odpornych na ogień.

Żelazo

Gwiezdny Metal

Esencja Dusz

Energia dusz zbierana po śmierci. Służy jako źródło energii dla czarnoksięstwa.

Niewolnicy

Podstawowa siła robocza twojej osady. Niewolnicy obsługują wszystkie budowle i można ich szkolić na żołnierzy.

Przywództwo

Miara twojej kontroli nad bazą i armią pod wszystkimi aspektami. Najważniejsza wartość ograniczająca wielkość twojej bazy.