Struktury Marines

HQ

Zdrowie: 500  |  Widoczność: 1000  |  Koszt: 2500  |  Czas budowy: 30

Barracks

Zdrowie: 300  |  Widoczność: 500  |  Koszt: 400  |  Czas budowy: 20

Drone Works

Zdrowie: 300  |  Widoczność: 500  |  Koszt: 700  |  Czas budowy: 30  |  Energia: -40

Pulse Turret

Zdrowie: 450  |  Widoczność: 1000  |  Zasięg: 700  |  Koszt: 250   |  Czas budowy: 15
Energia: -50

Heavy Factory

Zdrowie: 300  |  Widoczność: 500  |  Koszt: 700  |  Czas budowy: 30  |  Energia: -40

Flak Cannon

Zdrowie: 450  |  Widoczność: 1000  |  Zasięg: 900  |  Koszt: 250  |  Czas budowy: 15
Energia: -50

Resource Enhancer

Zdrowie: 300  |  Widoczność: 500  |  Koszt: 700  |  Czas budowy: 30  |  Energia: -100

Research Lab

Zdrowie: 250  |  Widoczność: 500  |  Koszt: 1000  |  Czas budowy: 30

Cloaking Generator

Zdrowie: 250  |  Widoczność: 500  |  Koszt: 1000  |  Czas budowy: 30

Titan Bay

Zdrowie: 250  |  Widoczność: 500  |  Koszt: 2000  |  Czas budowy: 45  |  Energia: -200