Misje Alianci

Misja 1: Time Lapse

San Francisco, California

Cel 1: Przejmij elektrownie aby zasilić wehikuł czasu
Cel 2: Ochroń wehikuł czasu
Cel 3: Zniszcz Psychic Dominator ulokowany w Alcatraz

Misja 2: Hollywood and Vain

Los Angeles, California

Cel 1: Zniszcz wszystkie Młynki (Grindery) zlokalizowane w obrębie miasta
Cel 2: Zniszcz wszystkie struktury Yuriego

Misja 3: Power Play

Seattle, Washington

Cel 1: Zniszcz silos nuklearny
Cel 2: Uwolnij Kampus

Misja 4: Tomb Raided

Egipt

Cel 1: Zniszcz Bioreaktory w obrębie Piramid aby uwolnić Einsteina
Cel 2: Zniszcz bazę Yuriego

Misja 5: Clones Down Under

Sydney, Australia

Cel 1: Znajdź i zniszcz Kadzie Klonujące Yuriego
Cel 2: Zniszcz pozostałe siły Yuriego

Misja 6: Trick or Treaty

Londyn, Anglia

Cel 1: Ochroń Parlament przed atakiem
Cel 2: Zniszcz bazę Yuriego

Misja 7: Brain Dead

Antarktyda

Cel 1: Wybuduj Sowiecką stację radarową
Cel 2: Zniszcz Psychic Dominator zlokalizowany na Antarktydzie

Finał: