Misje Alianci

Misja 1: Lone Guardian

 

Cel 1: Zniszcz flotę Dreadnought
Cel 2: Dojdź do Fortu Bradley
Cel 3: Zniszcz bazę zaopatrzeniową Sowietów
Cel 4: Tania nie może zginąć

Misja 2: Eagle Dawn

 

Cel 1: Przejmij Akademią Lotniczą
Cel 2: Zniszcz wszystkie siły Sowietów
Cel 3: Tania nie może zginąć

Misja 3: Hail to the Chief

Cel 1: Zniszcz Psychic Beacon

Misja 4: Last Chance

 

Cel 1: Wyląduj na plaży i wybuduj bazę
Cel 2: Zniszcz „Psychic Amplifier” nim zostanie uruchomiony.

Misja 5: Dark Night

 

Cel 1: Przeniknij do Laboratorium Sowietów
Cel 2: Zneutralizuj dwa sowieckie silosy nuklearne
Cel 3: Tania nie może zginąć

Misja 6: Liberty

 

Cel 1: Wesprzyj i przejmij dowództwo nad siłami Aliantów broniących Pentagon
Cel 2: Zniszcz siły sowieckie w Waszyngtonie

Misja 7: Deep Sea

Cel 1: Zniszcz wszystkie siły Sowietów

Misja 8: Free Gateway

 

Cel 1: Zniszcz Psychic Beacon
Cel 2: Wyeliminuj wszystkie siły Sowietów w St. Louis
Cel 3: Tania nie może zginąć

Misja 9: Sun Temple

 

Cel 1: Przejmij lub powstrzymaj jakąkolwiek  sowiecką próbę duplikacji technologii PRISM
Cel 2: Zniszcz siły sowietów broniące centrum technologicznego

Misja 10: Mirage

 

Cel 1: Zabezpiecz laboratorium profesora Alberta Einsteina
Cel 2: Zniszcz wszystkie siły sowieckie

Misja 11: Fallout

 

Cel 1: Wybuduj chromosferę
Cel 2: Zneutralizuj sowieckie zagrożenie nuklearne na Kubie

Misja 12: Chrono Storm

 

Cel 1: Oczyść i przygotuj teren dla chrono posiłków
Cel 2: Wyeliminuj elitarną „Czarną Gwardię Romanowa”

Finał