Struktury Yuri

Construction Yard

Polska nazwa: Plac Budowy
Koszt: 0
Zastosowanie: pozwala budować inne budynki.
Pancerz: duży

Construction Yard jest sercem Twojej bazy. To właśnie on pozwala na budowanie wszystkich innych budowli: od zwykłego muru aż po Dominator Psychiczny (Psychic Dominator). Chroń go dobrze, bo możesz nie mieć szansy na budowę drugiego. A jeśli nawet to zajmie to dużo czasu i będzie drogo kosztowało!

Bio Reactor

Polska nazwa: Bioreaktor
Koszt: 600
Zastosowanie: dostarcza zasilanie dla budynków w bazie
Pancerz: lekki

Bioreaktor to podstawowa forma elektrowni u Yuriego. Nie było by w nim nic szczególnego, gdyby nie fakt, że bioreaktory można… karmić! Tak, ludzki materiał biologiczny jest w nich wykorzystywany jak bateria („Matrix”?)! Każda jednostka piechoty, która zostanie „podpięta” do systemu bioreaktora dostarcza dodatkowe 20 jednostek energii. Istotne jest, że można do tego celu wykorzystać jednostkę dowolnej ze stron konfliktu, pod warunkiem, że przejmiemy nad nią kontrolę na tyle długo, by wprowadzić ja do reaktora. Ale uwaga! Bioreaktory nie powodują śmierci jednostek, a jedynie korzystają z ich systemu energetycznego. W momencie zniszczenia elektrowni jednostki piechoty, które służyły jako baterie zostają uwolnione i wracają pod kontrolę swojego pierwotnego dowódcy (chyba, że oddziały Yuriego znów przejmą ich umysły)!

Barracks

Polska nazwa: Koszary
Koszt: 500
Zastosowanie: dostarcza żołnierzy piechoty
Pancerz: lekki

Nawet zwykłe koszary Yuri zamienil w pomnik ku swojej czci. W tym oryginalnie zaprojektowanym budynku Yuri szkoli wszystkie jednostki piechoty każdego rodzaju.

Slave Miner

Polska nazwa: ? ? ?
Koszt: 1500
Zastosowanie: przetwarza rudę na pieniądze
Pancerz: duży

Yuri również potrzebuje rudy. Zdobywa ją przez system mobilnych przetwórni rudy zaopatrywanych przez niewolników. Tak mobilna przetwórnia wyjeżdża (jako pojazd) z bazy i szuka najbliższego złoża rudy. Gdy je znajdzie transformuje się budynek rafinerii, z którego wychodzi pięciu niewolników z łopatami z zadaniem zbierania rudy. Ruda jest na miejscy przetwarzana na pieniądze. Rafineria jest wyposażona w karabin maszynowy do obrony przed piechota wroga. Dodatkowo każdy z niewolników może bronić się za pomocą swoje łopaty. Każdy zabity niewolnik zostaje automatycznie zastąpiony nowym. Dopiero zniszczenia budynku rafinerii uwalnia niewolników z pod władzy Yurigo.

Citadel Walls

Polska nazwa: mury
Koszt: 100
Zastosowanie: blokuje drogę do bazy jednostkom wroga
Pancerz: średni

Nawet Yuir docenia skuteczność najzwyklejszych murów obronnych chroniących bazę przed tymi natrętnymi (i nierozważnymi) jednostkami wroga, które odważa się podejść blisko.

Tank Bunker

Polska nazwa: umocnione stanowisko ogniowe
Koszt: 300
Zastosowanie: zwiększa pancerz i siłę ognia jednostek zmechanizowanych
Pancerz: średni

Umocnione stanowiska ogniowe, to sposób Yuriego na obronę przed czołgami. Jest to rodzaj schronu dla pojazdów, z którego wciąż mogą one prowadzić ogień. I w dodatku mogą to robić skuteczniej, niż gdyby stały na otwartym polu! Wadą tego rozwiązanie jest szczególne narażenia tak okopanych pojazdów na ataki powietrzne, dlatego upewnij się czy twoja obrona przeciwlotnicza jest wciąż sprawna.

Gattling Cannon

Polska nazwa: działko Gattling
Koszt: 1000
Zastosowanie: do zwalczania piechoty i pojazdów powietrznych
Pancerz: duży

Działko Gattlig to śmiertelnie groźna instalacja obronna. I to zarówno przeciwlotnicza jak i służąca do eliminacji kolejnych fal nacierającej piechoty. Najistotniejszym elementem tego działka jest to, ze im dłużej nieprzerwanie strzela tym większą osiąga szybkostrzelność. Dzięki temu, pomimo, ze jest ono dość wrażliwe na szybkie ataki typu uderz-i-uciekaj, stanowi ono budzący grozę u przeciwnika, element w systemie obronnym bazy.

Psychic Radar

Polska nazwa: radar psychiczny
Koszt: 1000
Zastosowanie: radar; wykrywanie alianckich szpiegów; „Psychic reveal” – odkrywanie odległego terenu
Pancerz: lekki

Radar psychiczny to efekt doświadczeń z pracy nad mocami psychicznymi połączonych z najnowocześniejszą technologią dodatkowo ulepszoną jeszcze przez szalonych naukowców Yuriego. Nie jest on w stanie zastąpić dobrego zmysłu obronnego, ale może znacznie ułatwić mu pracę, ponieważ pozwala widzieć rozkazy, jakie otrzymały wrogie jednostki będące w jego zasięgu. Poza tym radar oddaje do Twoje dyspozycji funkcję psychicznej detekcji („Psychic reveal”) pozwalającą okryć spory kawałek terenu w dowolnym miejscu na mapie.

Psychic Reveal
czas odświeżenia: 4:00

Yuri Submarine Pen

Polska nazwa: baza łodzi podwodnych
Koszt: 1000
Zastosowanie: dostarcza okrętów dla armii Yuriego
Pancerz: średni

To tu powstają wszystkie, wbrew nazwie – nie tylko podwodne, ale i transportowe jednostki wodne Yuriego. Oprócz funkcji produkcyjnej baza łodzi podwodnych zajmuje się też, o czym warto pamiętać przy długich walkach morskich, naprawą uszkodzonych okrętów.

War Factory

Polska nazwa: fabryka broni
Koszt: 2000
Zastosowanie: zajmuje się produkcją wszystkich pojazdów lądowych
Pancerz: średni

Fabryka broni to miejsce, w którym powstają wszystkie pojazdy lądowe Yuriego. Pamiętaj by chronić ją bardzo dobrze, ponieważ stanowi ona ważne ogniwo w drzewie technologicznym i jest dzięki temu jednym z najczęściej atakowanych budynków.

Grinder

Polska nazwa: młynek
Koszt: 600
Zastosowanie: zamienia jednostki na pieniądze
Pancerz: lekki

Możecie mowić, że Yuri jest bezdusznym opętańcem, który nie zasługuje na to by żyć. Ale w jednym musicie przyznać mu rację – zna się na przetwarzaniu surowców i wykorzystuje to. Z użyciem młynka Yuri może szybko zamienić dowolna kontrolowaną przez niego jednostkę na pieniądze. Co się dzieje z jednostkami? Hmm… Nie ważne, przestańcie tyle pytać i kończcie już to jedzenie. 😉

Cloning Vats

Polska nazwa: Kadzie klonujące
Koszt: 2500
Zastosowanie: produkują klony każdej nowo powstałej jednostki piechoty
Pancerz: lekki

Zaawansowane technologia klonowania doprowadziła do uruchomienia przez Yuriego kadzi klonujących, dzięki którym uzyskał on przebicie dwa do jednego przy produkcji piechoty: za każdą jednostkę piechoty wyszkoloną w koszarach dostaje jej klona gratis! Jest to szczególnie przydatne przy planowaniu zmasowanego ataku piechoty lub przy taktycznych eksperymentach z użyciem Wirusa (Virus) czy Brutali (Brute).

Psychic Tower

Polska nazwa: wieża psychiczna
Koszt: 1500
Zastosowanie: przejmuje kontrole na umysłami pobliskimi jednostkami wroga
Pancerz: średni

Stare porzekadło mówi: „Jeśli nie możesz go pokonać – przyłącz się!”. Yuri zmodyfikował nieco jego brzmienie i teraz, z użyciem wież psychicznych może spokojnie powiedzieć: „Nie pokonasz mnie, bo się do mnie przyłączysz!”. Tak, wieże psychiczne automatycznie przejmują kontrolę nad umysłami zbliżających się jednostek wroga. Ale nie tylko! Posiadają one również zdolność demaskowania wrogich szpiegów. Ponad to można za ich pomocą wesprzeć stronę ekonomiczną bazy zużywając przejęte przez nie jednostki w młynku (Grinder) lub bioreaktorach (Bio Reactor).

Battle Lab

Polska nazwa: laboratorium wojskowe
Koszt: 2000
Zastosowanie: umożliwia budowę zaawansowanych jednostek
Pancerz: lekki

Laboratorium wojskowe Yuriego to miejsce badań naukowców i techników od spraw militarnych. Spełnia ono prawie taką samą funkcję jak u Sowietów czy u Aliantów z tą tylko różnicą, że Yuri ma specyficzne wyczucie architektoniczne oraz ukierunkował swoje badania na manipulacje genetyczne.

Force Shield
czas odświeżenia: 5:00

Genetic Mutator

Polska nazwa: modyfikator genów
Koszt: 2500
Zastosowanie: zamienia piechotę w brutali (Brute)
Pancerz: średni

Modyfikator genów to słabsza z dwóch dostępnych Yuriemu superbroni. Jest to kolejny efekt eksperymentów nad genami i bronią biologiczna. Ta gigantyczna maszyna emituje silną wiązkę bliżej nieokreślonej energii, która modyfikuje geny każdej jednostki piechoty. Docelowo miał ono zamieniać ich wszystkich w posłusznych Yuriemu Brutali (Brute), ale w wyniku jakiegoś małego błędu oddziałuje poprawnie tylko na przedstawicieli gatunku ludzkiego. Na szczęście nie jest to duża problem, gdyż niepoprawne działanie dla pozostałych oznacza śmierć.

Mutation
czas odświeżenia: 5:00

Psychic Dominator

Polska nazwa: dominator psychiczny
Koszt: 5000
Zastosowanie: niszczy budynki i przejmuje kontrolę na jednostkami wroga
Pancerz: średni

Dominator psychiczny to szczyt osiągnięć Yuriego w jego cokolwiek dziwnej, acz śmiertelnie groźnej dziedzinie badań nad kontrolą umysłów. Po krótkim odliczaniu dominator psychiczny wysyła silną skoncentrowaną wiązkę fal mózgowych, która błyskawicznie ogarnia wszystkie jednostki w polu rażenia i oddaje ich umysły pod kontrolę Yuriego. Dodatkowo silne pole elektromagnetyczne powstające w wyniku tak silnego uderzenia fal mózgowych powoduje poważne uszkodzenia okolicznych budynków. Fala ta oczywiście nie czyni szkody jednostkom Yuriego. Względnie bezpieczne są też wrogie jednostki oporne na kontrolę umysł oraz te ufortyfikowane w budynkach i schronach. Aczkolwiek na ich miejscu uciekałbym szybko w poszukiwaniu nowego schronienia, gdyż dobrze wycelowana wiązka dominatora może znacznie wzmocnić siły Yuriego i przeważyć szalę zwycięstwa na jego korzyść.

Domination
czas odświeżenia: 10:00