Postacie

DANE WYWIADU GDI

Dotyczy najważniejszych dowódców i postaci biorących udział w 3 Wojnie o Tyberium. – PLIK # 456/43/DF/2048

PROFILE OSOBOWE (GLOBALNA INICJATYWA OBRONY):

Jack Granger

Ranga/Stanowisko: Generał porucznik/ Dowódca GDI

Dowódca GDI w Niebieskiej Strefie B-2. (Pentagon, USA). Z obserwacji poczynionych przez naszą komórkę wywiadu stwierdzamy, że generał Granger będąc doświadczonym weteranem, nie mającym nic wspólnego z politykami. (kolejne obserwacje to tylko potwiedzają. Analiza EVA 2.0: Niechęć generała do dyrektora Boyla podczas pierwszego spotkania z dowódcą polowym – transmisja przechwycona)
Generał posiada ogromne doświadczenie militarne, które uzyskał podczas walki z Bractwem Nod w dwóch wojnach. Dodatkowo cechuje go odwaga, męstwo oraz doskonały zmysł strategiczny.

Redmond Boyle

Ranga/Stanowisko: p.o. Dyrektor GDI

Biurokrata jakich niemało w GDI. Władze wojskowe nie mogły przejąć dowodzenia, gdyż odgórnie ustanowiono hierarchię dowodzenia. Boyle był ostatnim na liście, ale przeżył katastrofę i zanim zostanie ustanowiona nowa władza, on jest obecnie p.o. dyrektora GDI. Trudno ocenić jego działania, z jednej strony niezbyt lubiany przez wojskowych za jego butę oraz brak rozwagi w podejmowaniu decyzji w sprawach militarnych. Z drugiej strony podołał ciężarowi, jaki spadł na jego ramiona po zniszczeniu „Filadelfii”.

Przed nowym stanowiskiem, pełnił rolę szefa ds. finansów (skarbnik) GDI.

Sandra Telfair

Ranga/Stanowisko: Porucznik/Oficer Komunikacji oraz Wywiadu GDI

Prawa ręka i asystentka generała Grangera. Pracuje w centrali wywiadu GDI w Pentagonie. Odważna i opanowana. Jej doświadczenie w tej pracy jest pomocne w opracowywaniu ocen i taktyki Bractwa Nod.

Kirce James

Ranga/Stanowisko: Porucznik/Oficer operacyjny do spraw wywiadu GDI

Porucznik Kirce James jest profesjonalną i na swój sposób wyjątkową oficer. Ma smykałkę do strategii i przekazuje informacje wywiadowcze do centrali GDI. Doradza również oficerom polowym, gdzie i jakich sił militarnych wroga mogą się spodziewać.

Jako jedna z niewielu osób ma dostęp do ściśle tajnych danych wywiadowczych oraz do najpotężniejszej broni GDI.

Emel Ibrahiim

Ranga/Stanowisko: Doktor/Naukowiec

Pani Doktor Emel Ibrahiim jest ekspertką od technologii <cenzura wywiadu GDI – ściśle tajne> i naukowcem GDI. Pracuje nad ściśle tajnymi projektami związanymi z <cenzura wywiadu GDI – ściśle tajne>. Doktor Ibrahiim jest zatrudniona w Labolatorium Future-Tech w <cenzura wywiadu GDI – ściśle tajne>.

„Praca oraz miejsca zatrudnień pani doktor nadal są utajnione i dlatego brak ich w biuletynie.” – notatka porucznik Kirce James.

Informacja uzpełniająca <cenzura zdjęta na mocy rozporządzenia wywiadu GDI po „Spotkaniu”> :

Podczas ataku Scrinów na Monachium pani doktor została ewakuowana z labolatorium Future-Tech, po czym podzieliła się informacjami (za zgodą wywiadu i władz GDI) na temat tajemniczych Wież wybudowanych przez Scrinów.

To dzięki niej i jej badaniom odkryto Węzeł Przekaźnika Mocy, który zasila całą technologię Scrinów. Potężne uderzenie wojsk GDI na Punkt Zero (tam gdzie spadł pierwszy meteoryt z tyberium) we Włoszech w Czerwonej Strefie. Atak udał się. Scrinowie zostali pokonani.

Alphonse Giraud

Ranga/Stanowisko: Doktor/Naukowiec

Doktor Giraud specjalizuje się w badaniach nad płynnym tyberium. Zatrudniony przez G-Tech pracował w Chilijskiej Niebieskiej Strefie. To on właśnie odkrył jak niebezpieczne jest płynne tyberium i doradził generałowi Grangerowi z jakim niebezpieczeństwem ma do czynienia.

Z informacji zdobytych w późniejszym etapie wojny doktor Giraud został uprowadzony przez oddziały „Czarnej Dłoni” Bractwa Nod. Po tym fakcie napłynęły kolejne dane – doktor zdradził i przeszedł na drugą stronę. Po zdradzie i przejściu na stronę wroga w tajnych rozkazach dotyczących najwyższych dowódców Bractwa Nod (Ranga Celu: Walet Kier): Pojmać w celu przesłuchania.

Prawdopodobnie zginął podczas oblężenia Głównej Świątyni (Temple Prime) pod Sarajewem.

DANE WYWIADU GDI PLIK # 457/43/DF/2048

PROFILE OSOBOWE (BRACTWO NOD):

Kane

Ranga/Stanowisko: Przywódca Bractwa Nod

Niekwestionowany przywódca Bractwa Nod. Nie wiadomo kim jest i skąd pochodzi. Stworzył potężną organizację terrorystyczną. Uważa się za Mesjasza nie tylko Bractwa Nod, ale też całej ludzkości, chcąc za wszelką cenę wprowadzić swój porządek świata i swoją wizję przyszłości rodzaju ludzkiego opartą o tyberium. Geniusz ze skłonnościami do szaleństwa. Jego wyznawcy wierzą, że przewidział przybycie tyberium na Ziemię, ale jego działania wskazują, że za całą otoczką kultu Kane ukrywa swoje prawdziwe zamiary. Posiada wyraźne cechy megalomana oraz socjopaty.

Dodatkowe informacje wywiadowcze: Poniższe fotografie z poprzednich wojen wskazują, że poza niewielkimi zmianami fizjonomicznymi to jest nadal ten sam człowiek. Podejrzewamy, że jest klonowany, ale to będzie można stwierdzić dopiero po pobraniu tkanek.

 

– Kane podczas pierwszego konfliktu o Tyberium (90′ i 00′)

 

 

 

– Kane podczas drugiego konfliktu o Tyberium (2030)

 

 

 

W tajnych rozkazach dotyczących najwyższych dowódców Bractwa Nod (Ranga Celu: As Kier): Zlikwidować. Bardzo niebezpieczny.

Kilian Qatar

Kilian Qatar
Ranga/Stanowisko: Generał Wewnętrznego Kręgu Bractwa Nod

Drugi dowódca Bractwa Nod. Zastępczyni Kane’a. Sprytna, bezwzględna i przebiegła. Znakomita w strategii wojskowej. Szybko awansowała w szeregach Bractwa Nod i weszła do Wewnętrznego Kręgu. Elitarnego zgromadzenia najbardziej fanatycznych, lojalnych i najlepszych generałów Bractwa Nod. Mimo swego fanatyzmu i lojalności wobec Kane’a, czasem ma wątpliwości co do jego działań.

Generał Kilian Qatar bierze siły na zamiary i zazwyczaj działa ostrożniej niż inni dowódcy Nod podczas walki na froncie. Co nie znaczy, że jest tchórzem. Wręcz przeciwnie. Ze zdobytych informacji od naszych szpiegów i potwierdzeniu ich mamy pewność, że to ona stała za planem ataku na „Filadelfię”.

W tajnych rozkazach dotyczących najwyższych dowódców Bractwa Nod (Ranga Celu: Królowa Kier): Pojmać lub zlikwidować. Bardzo niebezpieczna.

Ajay

Ranga/Stanowisko: Wywiad Wojskowy Bractwa Nod

Ajay jest ekspertem Nod w dziedzinie planowania wojskowego. Genialny oficer wywiadu i taktyk. Ajay wielokrotnie udowodnił, że potrafi tworzyć plany złożonych i bardzo udanych operacji wojskowych. Doświadczony żołnierz, nigdy nie jest daleko od frontu, gdzie jego towarzysze walczą o realizację swoich planów. Jest ekspertem od znajdywania słabych stron naszej obrony.

W tajnych rozkazach dotyczących najwyższych dowódców Bractwa Nod (Ranga Celu: Król Kier): Pojmać lub zlikwidować. Bardzo niebezpieczny.

 

DANE WYWIADU GDI – INFO:  PLIKI   # 456/43/DF/2048 oraz # 457/43/DF/2048 SĄ CHRONIONE SPECJALNYM ALGORYTMEM. TYLKO DO WGLĄDU DLA OSÓB Z NAJWYŻSZYM DOSTĘPEM.